Associació per la Vida Independent

logoAVIL'Associació per la Vida Independent (AVI) és una associació sense ànim de lucre que va ser creada per MUTUAM i Mutual Mèdica per tal de promoure l'ús de productes i de tecnologia de suport destinada a millorar la qualitat de vida de les persones dependents i amb alguna discapacitat.

Els principals objectius de l'AVI són els següents:

  • Fomentar la millora de l'autonomia de les persones dependents o discapacitades mitjançant l'ús de productes de suport i la tecnologia.
  • Fer valoracions personalitzades amb un equip multidisciplinar que aconsellarà quina tecnologia o suport és més adient en cada cas.
  • Col·laborar amb entitats i professionals en el camp de l'accessibilitat als habitatges o espais públics, així com en la recerca i la innovació de productes de suport i aplicacions informàtiques o robòtiques destinades a persones dependents o discapacitades.

L'AVI disposa del Centre de Vida Independent (CVI), que simila un habitatge i que serveix de laboratori per desenvolupar investigacions aplicades a l'assistència i el suport a la gent gran i persones dependents o discapacitades.

 

Per a qualsevol informació referent a l'AVI

935112703

 cvi@cvi-bcn.org