Guanyadors Beca Mutual Mèdica

 BEQUES MUTUAL MÈDICA 

Any 2017

Dominguez

Guanyador: Dr. Fernando Domínguez Rodríguez

Treball: “Identificació de nous gens causals en miocardiopatia dilatada”.

Director del treball: 

HOSPITAL UNIVERSITARI PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA DE MADRID

Llegiu l'entrevista al Dr. Fernando Domínguez

1- ACCÈSSIT

Bas

Guanyador: Dr. Francesc Bas Cutrina

Treball: “Valoració de l'eficàcia i seguretat de la lligadura amb banda sense resecció de tumors submucosos del tracte digestiu menor o igual a 15 mm: estudi multicèntric prospectiu”.

Director del treball:

HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE DE BARCELONA

Llegiu l'entrevista al Dr. Francesc Bas

2-ACCÈSSIT

Carbo

Guanyadora: Dra. Esther Carbó Laso

Treball: “Estudi in vivo de l'eficàcia del ciment ossi amb rifampicina contingut en microcàpsules d'alginat en el tractament de la infecció protèsica”.

Director del treball:

HOSPITAL UNIVERSITARI GREGORIO MARAÑÓN - UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID

Llegiu l'entrevista a la Dra. Esther Carbó

Any 2016

Carmen Herrero1

Guanyadora: Dra. Carmen Herrero Vicent

Treball: " Avaluació dels canvis en la resposta limfocitària en el microambient tumoral com a factor pronóstic i predictiu de la resposta a la quimioteràpia neoadjuvant del càncer de mama triple negatiu estadi II-III"

Directora del Treball: Amparo Ruíz Simón

FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGIA

1-ACCÈSSIT

Sara Alonso1

Guanyadora: Dra. Sara Alonso Álvarez

Treball: "El micriambient tumoral en el linfoma de Hodgkin.Análisis de subpoblacions limfocitàries, especificitats antigèniques i expressió genètica en teixit"

Director del Treball: Dr. Enrque Colado Varela

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

2-ACCÈSSIT

clara Pañella1

Guanyador: Dra. Clara Pañella Vilamú

Treball: "Electroporació Selectiva de Tumors Hepàtics Mitjançant la Infusió de Sèrum Hipersalí en Rata Mascle"

Director del Treball: Dr. Fernando Burdío Pinilla

HOSPITAL DEL MAR

Any 2015

m torres

Guanyadora: Dra. Marta Torres Ferrús

Treball: " Estudio de la migraña crónica mediante neuroimagen funcional"

Directora del Treball: Patricia Pozo Rosich

HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA 

Llegiu l'entrevista a la Dra. Marta Torres

1-ACCÈSSIT

foto mutual medica Javier Peinado

 Guanyador: Dr. Javier Peinado Serrano

 Treball: "Radiobiología molecular del Cáncer de Pulmón: identificación de factores radiosensibilizantes"

 Director del Treball: Dr. José López Barneo

 HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO DE SEVILLA

Llegiu l'entrevista al Dr. Javier Peinado

2-ACCÈSSIT

Jorge Moises Lafuente 4

Guanyador: Dr. Jorge Moisés Lafuente

Treball: "Análisis pronóstico y caracterización funcional del gen NKX2.1 y de los microRNAs asociados en pacientes con Cáncer de Pulmón de la Célula No Pequeña"

Director del Treball: Dr. Ramón M. Marrades

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

Llegiu l'entrevista al Dr. Jorge Moisés

Any 2014

Dra. Bonanad2

Guanyadora: Dra. Clara Bonanad Lozano

Treball: "Dosificació dels diurètics d'asa en pacients amb insuficiència cardíaca aguda i insuficiencia renal: Estratègia convencional versus estratègia guiada pels nivells plasmàtics de l'antigen carbohidrat 125".

Director del Treball: Dr. Julio Nuñez

HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA  

Llegiu l'entrevista a la Dra. Clara Bonanad

1-ACCÈSSIT

Dra.Toledo2

Guanyadora: Dra. Blanca Toledo del Castillo

Treball: "Repercusió de les tècniques de depuració extrarrenal sobre l'hemodinàmica i la funció renal en nens: estudi clínic i experimental".

Director del Treball: Dr. Jesús López -Herce Cid

HOSPITAL UNIVERSITARI GREGORIO MARAÑÓN DE MADRID

Llegiu l'entrevista a la Dra. Blanca Toledo

2-ACCÈSSIT

Dr. Ramentolbis2

Guanyador: Dr. Marc Ramentol Sintas

Treball: "Estudi clínic i immunològic de l'afecció cardíaca en la fase de remisió clínica de la poliangeitis amb granulomatosi eosinofílica".

Directora del Treball: Dr. Roser Solans Laqué

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ VALL D'HEBRON DE BARCELONA

Llegiu l'entrevista al Dr. Marc Ramentol

Any 2013

Jiménez2

Guanyador: Dr. Juan Jiménez Jaimez 

Treball: "Evaluació sistemàtica de pacients amb fibrilació ventricular idiopàtica i anàlisi de la rendibilitat diagnàstica de l'estudi familiar juntament amb els test farmacològics i estudi genètic per a canalopaties". 

Director del Treball: Dr. Luis Tercedor Sánchez 

HOSPITAL UNIVERSITARI VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA 

Llegiu l'entrevista al Dr. Juan Jiménez

1- ACCÈSSIT

Thais Armangué2

Guanyadora: Thaís Armangué Salvador

Treball: "Autoimmunitat sinàptica com a causa de psicosi, epilèpsia i encefalopaties post-vírals en la infantesa".

Director del Treball: Dr. Josep Dalmau 

HOSPITAL CLÍNIC-IDIBAPS DE BARCELONA

Llegiu l'entrevista a la Dra. Thais Armangué

2- ACCÈSSIT

estibaliz12

Guanyadora: Dra. EstÍbaliz Iglesias Jiménez

Treball: "Anàlísi de mecanismes autoinflamantoris mediats per la via NF-kB i l'eix inflamasoma/caspasa-1/IL-1 en l'artritis idiopàtica juvenil amb anticossos antinuclears negatius".

Director del Treball: Dr. Jordi Antón López

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE BARCELONA

Llegiu l'entrevista a la Dra. Estíbaliz Iglesias

Any 2012

arias 2

Guanyador: Dr. Salvador Arias Santiago

Treball: "Implementació com a producte farmacèutic d'un model de pell artificial generada mitjançant engenyeria tissular".

Director del Treball: Dr. Antonio Campos Muñoz 

HOSPITAL GENERAL DE BAZA DE GRANADA

Llegiu l'entrevista al Dr. Salvador Arias

1-ACCÈSSIT

Nuria Farre2

Guanyador: Núria Farré López 

Treball:  "Nivell circulant de Follistatin like-1 com a marcadorpronòstic en pacients amb cardiopatia isquèmica".

Director del Treball: Dr. A. Bardaji

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA 

Llegiu l'entrevista a la Dra. Núria Farré

2.-ACCÈSSIT 

kazu2

Guanyador: Dr. Kazuhiro Tajima Pozo

Treball: "Estudi de la resposta emocional en el transtorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat en l'etapa adulta mitjançant ressonància magnètica funcional".

Director del Treball: Dr. Francisco Montañes Rada 

HOSPITAL FUNDACIÓN ALCORCÓN DE MADRID 

Llegiu l'entrevista al Dr. Kazuhiro Tajima

Any 2011

amado 2

Guanyador: Dr. Alfonso Amado Puentes 

Treball: "Retràs mental associat a anomalies cromosòmiques.Estudi mitjançant MLPA".

Director del Treball: Dr. José Ramón Fernández Lorenzo

COMPLEX HOSPITALARI UNIVERSITARI DE VIGO 

Llegiu l'entrevista al Dr. Alfonso Amado

1-ACCÈSSIT

Lluis 2

Guanyador: Dr. Lluís Font Vizcarro 

Treball: "Efectes dels camps electromagnètics en l'adhesió i formació de biofilm del S-Epidermidis sobre metalls".

Director del Treball: Dr. Alex Soriano

HOSPITAL GENERAL DE SANT BOI (BARCELONA)

Llegiu l'entrevista al Dr. Lluís Font

2-ACCÈSSIT

Nuria 2

Guanyadora: Dra. María Giró Batalla

Treball: "Neurobiologia, bases genètiques i predictors de risc de suïcidi en la nostra població de referència". 

Director del Treball: Dra. Isabel Parra Uribe 

CORPORACIÓ HOSPITALÀRIA I UNIVERSITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL (BARCELONA)

Llegiu l'entrevista a la Dra. Maria Giró

Any 2010

foto Salvador Sierra San Nicolás2

Guanyador: Dr. Salvador Sierra San Nicolás 

Treball: "Maneig de fàrmacs agonistes específics en front del receptor 2 d'endocannabinoides (CB2-R) en models de malaltia de Parkinson en primats".

Director del Treball: Dr. José L. Lanciego Pérez

CENTRE D'INVESTIGACIÓ MÈDICA APLICADA UNIVERSITAT DE NAVARRA (PAMPLONA)

Llegiu l'entrevista al Dr. Salvador Sierra

1-ACCÈSSIT 

rodrigo2

Guanyador: Dr. Rodrigo Alonso Moralejo

Treball: "Anàlisi del valor pronòstic de la expressió dels marcadors de la firma bioenergètica en el carcinoma broncogenètica no microcític resecat".

Director del Treball: Dr. Angel López Encuentra 

HOSPITAL UNIVERSITARI 12 DE OCTUBRE DE MADRID

Llegiu l'entrevista al Dr. Rodrigo Alonso

2-ACCÈSSIT

EBYMAR ARISMENDI 2

Guanyadora: Dra. Ebymar Arísmendi Núñez 

Treball: "Obesitat mòrbida i inflamació sistèmica i pulmonar".

Director del Treball: Dr. Robert Rodríguez Roisin

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

Llegiu l'entrevista a la Dra. Ebymar Arismendi

Any 2009

Guanyadora: Dra. Patricia Sobradillo Ecerrano 

Treball: "Inflamasoma, malalties autoinflamatòries i EPOC".

Director del Treball: Dr. Àlvar Agustí

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

1- ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. M. Luisa García-Melgares Linares

Treball: "Polimorfismes genètics i psoriasi. Estudi farmacogenètic de la resposta al tractament sistèmic i contribució de factors genètics en la predisposició a la malaltia".

Director del Treball: Dr. Victor Alegre de Miquel 

HOSPITAL L'HORTA DE VALÈNCIA

2-ACCÈSSIT 

Guanyadora: Dra. Silvia Solá Muñoz

Treball: "Anàlisi de la qualitat de vida i de la capacitat funcional en pacients amb insuficiència cardíaca en atenció primària". 

Director del Treball: Dr. Rafael Azagra Ledesma 

ABS CENTRE DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Any 2008

Guanyadora: Dra. Nerea Comellas Melero

Treball: "Efecte de la sutura i addició de cèl·lules mare mesenquimals adultes en la regeneració meniscal.Estudi macro, micro, ultraestructural i d'expressió de factors de creixement en conills".

Director del Treball: Dr. Miguel Ruiz Iban

HOSPITAL UNIVERSITARI RAMON Y CAJAL DE MADRID

1-ACCÈSSIT 

Guanyadora: Dra. Lourdes Gabarró Juliá

Treball: "Estudi de la seroprevalença per a Chlamydia pneumoniae en patologia cerebrovascular aterotrombótica aguda i anàlisi de la seva associació amb marcadors inflamatoris i altres factors de risc cardiovascular".

Director del Treball: Dr. Ferran Segura Porta

CORPORACIÓ HOSPITALARIA I UNIVERSITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL (BARCELONA) 

2-ACCÈSSIT 

Guanyadora: Dra. Silvia Cabrera Díaz

Treball: "Avaluació de Teràpies experimentals contra el càncer d'endometri en models animals ortotòpics".

Director del Treball: Dres. Jaume Reventós i Jordi Xercavins

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON DE BARCELONA

3-ACCÈSSIT 

Guanyador: Dr. Antoni J. Far Ferrer

Treball: "Utilització de les noves Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) com a eina de treball en l'àmbit de la investigació i la prevenció en el consum de drogues entre els adolescents".

Director del Treball: Dra. M. José Martín Vazquez

HOSPITAL SON LLATZER  (PALMA DE MALLORCA)

 

Any 2007

Guanyadora: Dra. Arantzazu Conesa Mateos

Treball:"Identificació de polimorfismes en el Gen SQSTM1 i en el Sistema RANK/OPG en la malaltia òssia de Paget esporàdica y familiar".

Director del Treball: Dr. Jordi Carbonell Abelló

FUNDACIÓ IMIM-HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA

1-ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. Veronica Pons Escoll

Treball: "Identificació i caracterització de cèl·lules mare de la Side Population a leucèmies agudes. Paper en la resitència a la quimioteràpia".

Director del Treball: Dr. Jordi Pétriz Gónzalez

HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA

2-ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. Cristina Santos Vives

Treball: "Identicació i validació clínica d'un perfil genètic de ressistència farmacològica en el tractament del càncer colorectal".

Director del Treball: Dr. Ramon Salazar

INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA DE BARCELONA

3-ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. María Aguirregomozcorta Gil

Treball:"Canvis en els patrons d'activació cerebral mesurats per ressonància magnètica funcional associats a la rehabilitació cognitiva en pacients amb esclerosi múltiple".

Director de Treball: Dr. Lluís Ramió Torrentà

HOSPITAL DR. TRUETA DE GIRONA

Any 2006

Guanyadora: Dra. Mª Teresa Bellera Gotarda

Treball: "Regeneració miocàrdica mitjançant cèl·lules mare mesenquimals en un model porcí d'infart agut de miocardi: Comparació de dues vies d'administració i anàlisi dels mecanismes cel·lulars implicats".

Directora del Treball: Dra. Magda Heras Fortuny

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

1-ACCÈSSIT

Guanyadora: Alejandra Gené Heym

Treball: "Estudi comparatiu de l'estrès oxidatiu, p53, EGFR i evolució clínica en gliomes".

Directora del Treball: Dra. Marta E. Couce Matovelle

SON DURETA DE PALMA DE MALLORCA

2-ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. Sandra Pérez

Treball: "Influència de la família d'enzims paraoxonases (PON1,PON2 i PON3) sobre la infecció pel virus de la Inmunodeficiència Humana".

Director del Treball: Dr. Carlos Alonso-Villaverde Loza 

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE DEU DE BARCELONA

3-ACCÈSSIT

Guanyador: Dr. Raúl A. Pelayo Vergara

Treball: "Estimulació Magnètica trancraneal en l'estudi del dolor neuropàtic crònic en pacients amb lesió medular".

Director del Treball: Dr. Josep M. Tormos

INSTITUT GUTTMANN DE BARCELONA

Any 2005

Guanyador: Dr. Xavier Castells Cervelló

Treball: "Eficàcia de la cafeïna en la desintoxicació de pacients amb dependència de cocaïna".

Director del Treball: Dr. Miguel Casas Brugué

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON  DE BARCELONA

1-ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. Berta Ortiga Fontgivell

Treball: "Impacte d'una intervenció de prevenció i suport al alta de malalts crònics: estudi observacional".

Director del Treball: Dr. Joan Escarrabill Sanglas

DIVISIÓ HOSPITALARIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT DE BARCELONA

2-ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. Mª Teresa Plana Turró

Treball: "Estudi de la relació clínica i genètica entre un subgrup de pacients amb anorèxia nerviosa i pacients amb transtorn obsessiu-compulsiu en nens i adolescents".

Director del Treball: Dra. Josefina Castro Fornieles

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Any 2004

Guanyadora: Dra. Cristina Olivas López de Soria 

Treball: "Ingesta d'alcohol durant la gestació: utilitat de la detecció d'èsters d'àcids grasos en moconio com a marcador dialògic d'aquesta i la seva correlació amb la ingesta declarada i els efectes en el neurodesenvolupament i somatometria infantil".

Director del Treball: Dr. José A. Gómez Carrasco 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS DE MADRID

1- ACCÈSSIT

Guanyador: Dr. Oriol Sibila Vidal 

Treball: "Efecte dels glucocortcoids en la pneumònia comunitària greu".

Director del Treball: Dr. Antoni Torres

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

2- ACCÈSSIT

Guanyadors: Dra. Ana I. Curcoy Barcenilla i Dra. Victoria Trenchs de la Maza

Treball: "Diagnòstic diferencial del maltractament infantil amb altres causes d'hemorràgia retiniana".

Director del Treball: Dr. Jordi Pou Fernández 

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE BARCELONA 

3- ACCÈSSIT

Guanyador: Dr. Oriol Angerri Feu

Treball: "Cultiu cel·lular d'uroteli i múscul llis per a la reconstrucció vesical". 

Director del Treball: Dr. José Mª Garat

FUNDACIÓ PUIGVERT DE BARCELONA

Any 2003

Guanyadora: Dra. Angels Piera Vives

Treball: "Anàlisi factorial de la psicopatologia de l'esquizofrenia".

Director del Treball: Dr. Antonio L. Palomo Nicolau 

CENTRES ASSISTENCIALS DR. EMILI MIRA LÓPEZ DE BARCELONA

1- ACCÈSSIT 

Guanyador: Dra. Yolanda García García 

Treball: "Caracterització del receptor del factor de creixement epidèrmic en els tumors colorectals. Utilitat pronòstica i terapèutica". 

Director del Treball: Dr. Carles Pericay Pijaume

CORPORACIÓ HOSPITALÀRIA I UNIVERSITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL (BARCELONA) 

2- ACCÈSSIT

Guanyadora: Dra. Patricia Alonso Fernández

Treball: Estudi Cymas

Director del Treball: Dr. José M. Ribera Casado

CLINICO SAN CARLOS DE MADRID 

Any 2002

Guanyadora: Dra. Itziar Martín Ibáñez

Treball: "Seqüeles en la pubertat i funció gonadal de pacients pediàtrics supervivents d'un càncer infantil".

Director del Treball: Dra. Ofelia Cruz

HOSPITAL DE SANT JOAN DE DEU DE BARCELONA

1- ACCÈSSIT

Guanyadors: Dr. Alejandro Hernández Martínez/ Dr. Francisco Soldado Carrera 

Treball: "Model experimental de creació i reparació intrauterina de brides amniòtiques en extremitats mitjançant tècnica endoscòpica en el fetus oví".

Director del Treball: Dr. Vicente Martínez Ibáñez

HOSPITAL VALLE HEBRON DE BARCELONA

 2- ACCÈSSIT 

Guanyador: Dr. Oscar Fariñas Balaguer 

Treball: "Estudi de la prevalença de factors de risc de fragilitat en gent gran de 70 o més anys a un centre de salut urbá".

Director del Treball: Dr. Sebastian Calero Muñoz 

INSTITUT D'ATENCIÓ PRIMARIA L'HOSPITALET DE L'AREA BÀSICA DE SALUT FLORIDA SUD (BCN)

Any 2001

Guanyador: Dr. Jordi Rex Cavallé

Treball: "Estadiatge molecular del melanoma de ris intermig a través de l'estudi de les micrometàstasi del gangli sentinella amb la tècnica de Rt-Pcr per a la detenció de l'arn missatger de la tirosina".

Director del Treball: Dr. Evarist Feliu Fresnedo

HOSPITAL UNIVERSARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BARCELONA

1- ACCÈSSIT 

Guanyador: Dr. Rafael Rodríguez Lecoq 

Treball: Fluxometria coronària

Director del Treball: Dr. Marcos Murtra

HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA

Any 2000

Guanyadora: Dra. M. del Carmen Barreiro Montaña

Treball: "Estudi multicèntric de cohors amb inhibidors de la HMG-Coa (estatines) a la prevenció primària i secundària d'esveniments cardiovasculars en pacients amb hipercolesterolèmia primària en centres d'Atenció Primària de Barcelona-Ciutat (ESTUDI CEHC/BCN)".

Director del Treball: Dr. Joan Antoni Vallés

DAP- CIUTAT VELLA (BARCELONA)

Any 1999

Guanyador: Dr. Alberto Zamora Cervantes 

Treball: Estudi d'associació dels polimorfismes genètics de la lipoprotein-lipasa, glicoporteïna plaquetària lib-IIIA, B-fibrinògen, PAI-1, paraoxonasa i TNF-alfa com marcadors genètics de malaltia coronària en una població mediterrània.

Director del Treball: Dr. J. Vendrell Ortega 

HOSPITAL UNIVERSITARI JUAN XXIII DE TARRAGONA

Any 1998

Guanyadora: Dra. M. Antonia Poca Pastor

Treball: Estudi de la dinàmica del líquid cefaloraquídi i de les alteracions en l'arquitectura del son en pacients amb una demència tratable: la hidricefàlia normotensiva.

Director del Treball: Dr. Joan Sahuquillo Barris 

HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA

Any 1997

Guanyador: Dr. Ricardo-Pedro Casaroli-Marano

Treball: "Tècniques avançats de biologia molecular aplicades en el diagnòstic de les afeccions intraoculars provocades per la família Herpesviridae en pacientes inmunocompromesos".

Director del Treball: Dr. Manuel Reina del Pozo

FACULTAT DE BIOLOGIA- DEPARTAMENT DE BIOLOGIA CEL·LULAR-UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Any 1996

Guanyador: Dr. Joan Vendrell Ortega 

Treball: "Avaluació dels genotips del gen de l'enzima conversora d'angiotensina i del gen de l'angiotensinogen com a factor pronòstic de nefropatia diabètica en pacients amb diabetes mellitus tipus 2".

Director del Treball: Dr. Alberto Martinez Vea 

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII DE TARRAGONA 

Any 1995

Guanyador: Dr. Àlvar Agustí GarcÍa-Navarro 

Treball: "Bases genètiques de la patologia cardiovascular en la síndrome d'apnees del son".

Director del Treball: Dr. Antoni Obrador Adrover

HOSPITAL UNIVERSITARI SON DURETA  DE PALMA DE MALLORCA

Any 1994

Guanyadora: Dra. Núria Somoza Abello

Treball: "Immunopatogènia de la Diabetis tipus I: Recerca de seqüències virals".

Director del Treball: Dr. Ricard Pujol Borrell

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BARCELONA

Any 1993

Guanyadora: Anna Novials Sarda 

Treball: "Amilina: Un enigma de la Diabetis Mellitus no insunodependent (DMNID)".

Director del Treball: Dra. Francisca Rivera FIllat 

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

Any 1992

Guanyador: Dr. Joaquím Gascón Brustenga

Treball: "Importància de les soques enteroadherents d'Escherichia coli com a causa de diarrea en nens i viatgers a països en vies de desenvolupament".

Director del Treball: Dra. M. Teresa Jimenez de Anta Losada

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

Any 1991

Guanyadora: Dra. Marta Catàlfamo de Antonio

Treball: "Identificació dels epítops immunodominants del receptor de la tirotrpina reconeguts per cèl·lules autorreactives de pacients amb la malaltia de Graves-Basedow".

Director del Treball: Dr. Jordi Vives Puiggros

HOSPITAL CLÍNIC  DE BARCELONA