Sol·licitud de participació en el Premi Dr. J. Font

Participació Premi Dr. J. Font

Per participar en el Premi Dr. J. Font, cal omplir aquest formulari de sol·licitd.

Dades de contacte

Documentació necessària

La documentació necessària es pot enviar tant a través d'aquest formulari com a l'email beca@mutualmedica.com, així com per correu postal o personalment a Secretaria de la Fundació Mutual Mèdica - Via Laietana, 31 -08003 Barcelona. Aquest formulari només s'ha d'omplir una vegada, si no heu facilitat tota la documentació en el moment d'omplir el formulari, ens haureu d'enviar la resta de la documentació a través de les altres vies (email i correu postal), per no tenir més d'un formulari de cada participant.

La FUNDACIÓ MUTUAL MÈDICA l’informa que les dades que rebi de persones que presentin el seu article o treball de recerca en virtut d’aquests premis quedaran incorporats en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en el premi. Els participants d’aquesta convocatòria autoritzen a la FUNDACIÓ MUTUAL MÈDICA i a MUTUAL MÈDICA a tractar les seves dades personals per reproduir qualsevol imatge, vídeo, gravació de veu o similar en activitats promocionals relacionades amb la difusió dels premis als quals han optat, per qualsevol mitjà, inclòs Internet, i per a una durada il·limitada, sense que vostè tingui dret a cap contraprestació econòmica i/o benefici. Així mateix, l’informem que aquestes dades de caràcter personal seran cedides a MUTUAL MÈDICA amb la finalitat de poder informar-lo sobre els seus producte i serveis. Els titulars de les dades personals podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@mutualmedica.com o mitjançant comunicació per escrit a MUTUAL MÈDICA (Via Laietana, 31 - 08003, Barcelona).