Missatge de seguiment de l'entitat sobre la situació a Catalunya

18 Octubre 2017

D’acord amb el que indicàvem en la nostra nota anterior, el Consell d’Administració de Mutual Mèdica es va reunir el dimarts 17 d’octubre per analitzar l’evolució dels esdeveniments polítics a Catalunya i les seves implicacions per a la seguretat jurídica dels mutualistes. Es va acordar continuar supervisant la situació dia a dia per poder prendre les mesures oportunes, sense descartar el trasllat temporal del domicili social a Palma de Mallorca, decisió que podria adoptar-se amb gran rapidesa, si fos necessari. El Consell d’Administració reitera el seu compromís amb tots els mutualistes, a qui desitja transmetre un missatge de tranquil·litat des del rigor i la prudència.

Missatge de l'entitat davant la situació a Catalunya de l'11 d'octubre