Missatge de l'entitat davant la situació a Catalunya

11 Octubre 2017

Mutual Mèdica es dirigeix a tots els seus mutualistes per transmetre'ls un missatge de tranquil·litat davant la situació política a Catalunya.

Som una entitat asseguradora que opera a tot Espanya sota la supervisió de la Dirección General de Seguros, amb un dels ràtios de solvència més alts del sector. Els estalvis dels més de 50.000 metges espanyols que confien en nosaltres estan salvaguardats per la prudent política d'inversió que sempre ens ha caracteritzat. A causa d'això, les nostres inversions es concentren fonamentalment en bons de deute públic d'estats membres de la UE, així com en bons de companyies privades d'elevada qualitat creditícia, molt diversificades geogràfica i sectorialment. No mantenim cap exposició a valors regionals. Així mateix, les inversions que donen cobertura als estalvis dels nostres mutualistes estan dipositades a Credit Suisse, entitat financera de gran solvència. Per això, els recents esdeveniments a Catalunya no afecten els compromisos amb els nostres mutualistes.

Mutual Mèdica és una entitat amb origen catalano-balear, que opera a tot Espanya des de l'any 2002 i que en els seus 97 anys d'història no ha patit mai una crisi patrimonial, superant obstacles i moments (històrics i econòmics) difícils. Actualment som l'alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a tots els metges espanyols i no tenim posicionament polític perquè la nostra única missió és assegurar els metges perquè puguin exercir la seva professió amb tranquil·litat. No representem a ningú més que als nostres mutualistes i ens devem a ells.

Precisament per això, i per la incertesa que la conjuntura política actual i les seves implicacions estan generant, el Consell d'Administració està supervisant la situació amb rigor, serenitat i prudència. Després de reunir-se el mateix dia 10 d'octubre, el Consell d'Administració ha acordat per unanimitat convocar una reunió extraordinària el dimarts 17 d'octubre, per seguir l'evolució dels esdeveniments i estudiar totes aquelles accions que poden ser necessàries per garantir la seguretat jurídica dels nostres mutualistes i protegir l'alternativa al RETA. Entre altres opcions, el Consell d'Administració analitzarà la procedència de traslladar el seu domicili social a Palma de Mallorca. Aquesta mesura, que s'adoptaria amb caràcter temporal, podria ser efectiva de forma quasi automàtica perquè la seu de la mutualitat es traslladaria a la d'un dels seus Col·legis de Metges protectors.

Mutual Mèdica està preparada per prendre de forma àgil les decisions oportunes.

Sobre la seguretat de les nostres inversions