“Els que ens graduem en medicina veiem el futur com a una enorme oportunitat plena de possibilitats”, Alejandro Callizo, graduat a Lleida

18 Juliol 2017

El representant d’aquest any dels graduats en medicina a la Universitat de Lleida veu en Mutual Médica una aliada per al metge, ja que li ofereix seguretat en la seva vida professional i privada. Ho veiem a la següent entrevista.

Alejandro Callizo web

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

El cert és que el futur dels que ara acabem la carrera de medicina és més incert que el d’aquells que ens han precedit els últims anys. En la seva majoris els que ens graduem ens presentem a l’examen MIR, per accedir al sistema de Formació Sanitària Especialitzada i optar a una especialitat mèdica. S’ha de tenir en compte que cada vegada som més els graduats que sortim de les facultats i les places MIR no han augmentat d’una manera proporcional, per la qual cosa per primera vegada en molts anys estem veient un rati d’aproximadament, dos aspirants per plaça MIR. Aquesta realitat provoca que els que acabem de sortir de la facultat en moltes ocasions ens veiem forçats a tornar a presentar-nos al MIR en anys consecutius, amb la pèrdua de anys actius professionals que això suposa, i en d’altres ocasions a haver de sortir forçats del país a desenvolupar la nostra tasca professional. Fora del MIR també existeixen opcions, tot i que són minoritàries i no donen cabuda al volum de graduats anuals. A més, aquells que tenen la fortuna d’escollir plaça freqüentment hauran de canviar de ciutat començant una nova vida. Aquests primers anys com a metge, per tant, són un important repte per a la nostra capacitat de gestionar la incertesa.

Cal comentar també que tots els que ens graduem en medicina veiem el futur com a una enorme oportunitat plens de possibilitats, no en va la professió mèdica és una de les que amb major intensitat podem bolcar-nos en l’ajuda i cura dels altre. Aquest impuls ens motiva a millorar i avançar dia a dia, malgrat les dificultats.

Com definiries Mutual Mèdica?

Crec que Mutual Mèdica pot ser un enorme aliat de qualsevol metge, proveint de seguretat tant a la vida pública com la privada de cadascun de nosaltres. A més, s’ha de reconèixer l’enorme valor social d’apostar per la investigació en l’àmbit de la salut amb múltiples premis i beques.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

En aquesta fase en què ens trobem tots els acabats de graduar, probablement el més necessari seria un assessorament en aquelles qüestions jurídiques que ens ocuparan en els pròxims anys i també visualitzar les oportunitats a la investigació que s’ofereixen des de Mutual Mèdica i esperonar la nostra formació contínua des de el mateix moment del nostre ingrés en el sistema de residència. Especialment en aquest moment polític en què la formació del metge es troba en un intens diàleg social.

Quines cobertures t’interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Els més interessants en el nostre moment vital són aquells que incideixen directament en el nostre benestar i tranquil·litat. El fet que existeixi un suport quan sorgeixin imprevistos en les nostres vides: malaltia, assistència en viatges, guàrdies... facilita molt la gestió d’aquestes situacions.

Quins d’aquests serveis et criden més l’atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a a l’assegurança d’orfenesa, gratuïta durant un any.

b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada a una revista amb un factor d’impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.

c. Ajudes a la formació mèdica

d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.

e. Altres Quins?.....

Una de les tasques intrínseques de la professió mèdica és la investigació. Aquesta, en moltes ocasions, sembla allunyada de la tasca fonamental dels metges (assistencial), especialment dels metges joves, que com són assumits com a personal en formació, se’ls allunya de l’activitat investigadora en els primers anys.

Aquesta classe d’iniciatives des d’institucions com Mutual Mèdica visualitza la importància d’investigar per al futur de la professió, com a l’eina fonamental per millorar i incrementar la nostra capacitat de donar resposta a les necessitats dels nostres pacients i millorar les cures que podem oferir-los. Han de ser tingudes en compte i han d’arribar als metges més joves per esperonar la seva participació en investigacions.