El XII RESCOM conclou que les xarxes social, la comunicació interna i la RSC són els nous reptes en comunicació

12 Juny 2017

Els dies 8 i 9 de juny va tenir lloc en el Col·legi de Metges de Valladolid el XII Congrés Nacional de Responsables de Comunicació dels Col·legis de Metges (RESCOM). Valladolid va passar el relleu a La Rioja per a l’any vinent.

                                  

D'esquerra a dreta, el Sr. Lluís Lana, director general adjunt de Mutual Mèdica; la Sra. Anna Morales Ballús, responsable de Comunicació i Màrqueting de la mutualitat; la Sra. María Coca, responsable de Comunicació del Col·legi de Metges de La Rioja; el Dr. José Luis Almudí, secretari general del Col·legi de Metges de Valladolid, i Teresa Pérez Alfageme, directora de Comunicació de l'Organització Mèdica Col·legial.D'esquerra a dreta, el Sr. Lluís Lana, director general adjunt de Mutual Mèdica; la Sra. Anna Morales Ballús, responsable de Comunicació i Màrqueting de la mutualitat; la Sra. María Coca, responsable de Comunicació del Col·legi de Metges de La Rioja; el Dr. José Luis Almudí, secretari general del Col·legi de Metges de Valladolid, i Teresa Pérez Alfageme, directora de Comunicació de l'Organització Mèdica Col·legial.Els passat 8 i 9 de juny es va celebrar el XII Congrés Nacional de Responsables de Comunicació dels Col·legis de Metges, que va tenir lloc en el Col·legi de Metges de Valladolid.

En aquesta edició, el programa s’ha centrat en tres punt bàsics en un departament de Comunicació avui en dia: les xarxes socials, la comunicació interna i la Responsabilitat Social Corporativa.

Cal recordar que la primera edició es va organitzar a Las Palmas; després s’ha celebrat a Cantàbria, Salamanca, Màlaga, Balears, Navarra, Cadis, Saragossa, Badajoz, Granada i Sevilla. Aquest any, a Valladolid, que ha passat el relleu a La Rioja de cara al pròxim any.

Mutual Mèdica col·labora i participa en aquestes trobades des de l’inici.