XII Trobada de Mutualitats, a València

17 Maig 2017

La sostenibilitat del sistema públic de pensions i el paper de la previsió social, temes centrals de la XII Trobada de Mutualitats.

Els dies 10 i 11 de maig es va celebrar a València la XII Trobada de Mutualitats, organitzada per la Confederació Espanyola de Mutualitats, a la qual van assistir a prop de 100 professionals del sector del mutualisme.

Enguany, la trobada va versar sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions i el paper de la previsió social.

A les jornades de treball van participar, de part de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, el seu director general, el Sr. Sergio Álvarez, que va ressaltar el paper rellevant de les mutualitats com a entitats que, des dels seus orígens, han treballat en el impuls de la previsió social complementària, i el seu subdirector general, el Sr. Raúl Casado, que va informar sobre les obligacions que es derivaran de la nova Llei de Distribució d’Assegurances i Reassegurances que entrarà en vigor al gener de 2018.

La Sra. Sandra Cantos, subdirectora general de Mutual Mèdica, va realitzar una ponència sobre el “Procediment per a l’elaboració de l’informe sobre la situació financera i de solvència”. També va intervenir el director general de Mutual Mèdica, el Sr. Enric Tornos, que actuava com a secretari de la Confederació Espanyola de Mutualitats i que va presentar el “Balanç Social i Econòmic de les Mutualitats i les Iniciatives Normatives”.

En el transcurs de las jornades es va celebrar l’Assemblea Anual de la Confederació Espanyola de Mutualitats, en què el Sr. Enric Tornos va ser reelegit secretari de l’organització.