Assemblea 2017 d’Europa Medica a Rotterdam

29 Març 2017

Europa Medica presenta la seva gestió en l´Assemblea anual 2017 sota la presidència del Dr. Nolasc Acarín.

El Sr. Herman Falste, secretari general d'Europa Medica, juntament amb el Dr. Nolasc Acarín, president de l'agrupació europea.El Sr. Herman Falste, secretari general d'Europa Medica, juntament amb el Dr. Nolasc Acarín, president de l'agrupació europea.El passat divendres, 24 de març, va tenir lloc a Rotterdam l’Assemblea anual d’Europa Medica, Agrupació Europea d’Interès Econòmic de la qual Mutual Mèdica és membre fundador i de la qual formen part mutualitats europees especialitzades en metges i col·lectius sanitaris de França, Regne Unit, Holanda, Bèlgica i Espanya.

Aquest any, sota la presidència del Dr. Nolasc Acarín, a la vegada president d’honor de Mutual Mèdica, l’Assemblea va tractar sobre temes de gestió de l’associació i es va analitzar l’estudi “Mutual Insurers in 2025; Downfall or Growth?” (“Mútues d’Assegurances al 2025; caiguda o creixement?)”, realitzat per l’associació holandesa de mútues i mutualitats, Nerderlandse Vereniging Van Artsen (VVAA).

En representació de Mutual Mèdica, van assistir a la cita el seu president, el Dr. Lluís A. Morales; la secretària del Consell d’Administració, la Dra. M. Asunción Torrents, i la responsable del departament jurídic, la Sra. Letícia Llobet, a més del Dr. Nolasc Acarín, que com ja hem comentat ocupa el lloc de president d'honor de la mutualitat.