Si estàs de baixa la diferència és que amb nosaltres cobraràs fins als 70 anys

09 Març 2017

Una de les principals inquietuds dels metges és com garantir els seus ingressos en cas de baixa laboral, ja sigui per malaltia o accident.

IL ALTA

La gran majoria d'aquest tipus d'assegurances del mercat ofereixen un període de cobertura entre 1 i 2 anys, a partir del qual deixen de pagar la prestació. L'assegurança d'Incapacitat Laboral de Mutual Mèdica ofereix una assegurança que garanteix, en tot moment, una renda mensual al metge en cas que pateixi una baixa, tant si és temporal o permanent, això vol dir que en cas de tenir una invalidesa permanent els mutualistes continuen percebent la renda contractada fins als 70 anys, no hi ha cap diferència entre la situació d'incapacitat laboral transitòria i la invalidesa permanent o total. Cal tenir en compte que en algunes entitats deixen d'abonar aquesta prestació quan la baixa laboral es transforma en una invalidesa permanent, encara que no s'hagi consumit tot el període contractat.

Mutual Mèdica també garanteix als seus mutualistes un període de cobertura pel permís maternal de 16 setmanes en cas de tenir o adoptar un fill.

Un aspecte també d'especial rellevància és la tranquil·litat de cobrar la indemnització realment quan es necessita ja que sovint les assegurances d'incapacitat laboral no es perceben fins que l'assegurat està d'alta del procés. Mutual Mèdica abona les quantitats corresponents a la cobertura amb la mateixa periodicitat dels ingressos, mensualment, que és quan es necessita.

A més les aportacions realitzades en aquesta assegurança seran objecte de desgravació en la declaració de l'IRPF.