“Costa comprendre com la investigació científica rep poc menys del 1% del PIB per a I+D”, Dra. Clara Pañella, accèssit Beca 2016

28 Febrer 2017

"És un estudi de cirurgia experimental que vol demostrar l'efectivitat de la electroporació selectiva”, explica la Doctora Clara Pañella, el projecte que ha guanyat el segon accèssit de la Beca Mutual Médica 2016. Per a la Doctora Pañella, aquest reconeixement és “un estímul i alhora un suport econòmic per a la recerca, que ajudarà en el desenvolupament del projecte en compra de material quirúrgic i estabularizació”, detalla la doctora durant aquesta entrevista.

 

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte de recerca?

És un estudi de cirurgia experimental que vol demostrar l'efectivitat de la electroporació selectiva. Es tracta d'una eina terapèutica coneguda, que mitjançant l'aplicació de camps elèctrics d'alta energia sobre teixit tumoral produeix macroporus en la membrana cel·lular tumoral. Aquesta alteració en la membrana cel·lular, pot ser irreparable i produir l'apoptosi cel·lular.

Fins ara, diversos estudis experimentals han demostrat la seguretat de la macroelectroporació, no obstant això en el nostre estudi ens plantegem la hipòtesi de la selectivitat del teixit.

És a dir, mitjançant l'aplicació sistèmica sobre la superfície hepàtica (sense necessitat d'identificació individual de les lesions tumorals) es pretén tractar de forma dirigida el teixit tumoral. Això és possible per la vascularització diferencial de les metàstasis hepàtiques (sense vascularització portal). El desenvolupament del nostre estudi té com a objectiu demostrar que la infusió de sèrum hipersalí (d'alta conductivitat elèctrica) pel sistema esplenoportal produeix un augment de la conductivitat elèctrica en el teixit sa de forma exclusiva, que permet el tractament selectiu del teixit tumoral en aplicar la electropració, induint l'apoptosi cel·lular únicament de les cèl·lules cancerígenes.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, per un altre?

El desenvolupament de la nostra hipòtesi implica la col·laboració multidisciplinària entre enginyers, cirurgians, veterinaris i biòlegs amb l'objectiu d'obtenir un opció de tractament oncològic en pacients que actualment no se'ls pot oferir cura. És un repte per a l'enginyeria, que a través una manca assistencial i mitjançant coneixements anatomofisiològicos, es desenvolupa aquesta tècnica de electroporació selectiva. Es tracta d'una nova eina terapèutica en el camp oncològic, dirigida a aquests pacients amb malaltia tumoral hepàtica metastàtica que, a dia d'avui, no se'ls pot oferir un tractament quirúrgic curatiu, ja sigui per motius de irresecabilidad o per escàs romanent hepàtic.

De quina manera pot ajudar-li el pressupost que està dotat el premi que li ha concedit Mutual Médica?

Aquest premi ens serà de gran ajuda per al desenvolupament del projecte en compra de material quirúrgic i estabularización, costos elevats que sempre estan associats a la cirurgia experimental, i més àdhuc en la microcirurgia que comporta aquest projecte en concret.

Com descriuria la situació de la recerca mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Al meu entendre, la recerca és basa en l'adquisició de nous coneixements, a partir del desenvolupament d'hipòtesi. No obstant això, portar a la pràctica el que aquesta escrit en paper, sovint requereix de grans inversions. Des del meu humil perspectiva, de qui recentment comença en aquest camp, sempre existeix aquesta sensació que el PIB no està ben distribuït. Cuesta comprendre com la recerca científica que té com a objectiu el benestar de les persones, rebi poc menys que 1% del PIB para R+D. Això hauria de canviar en les properes dècades per poder-nos igualar als nostres companys europeus.

Convidi als seus companys de professió a participar en aquest premi.

La Beca Mutual Médica és un estímul i alhora un suport econòmic per a la recerca. Sovint, la recerca és una tasca àrdua i més en un àmbit on les idees i projectes no estan associades a un bon suport econòmic per al seu desenvolupament. Considero una oportunitat fantàstica la possibilitat de participar en aquesta beca i animo a tots els residents en formació a la participació d'aquest premi que ofereix Mutual Médica doncs es tracta d'una forma de divulgació i desenvolupament científic.