“Conèixer el perfil de resposta immune tumoral permetria un millor maneig del càncer de mama triple negatiu”, Dra. Carmen Herrero, Beca 2016

30 Gener 2017

“El projecte es basa en el càncer de mama triple negatiu, un subtipo amb mal pronòstic” explica Carmen Herrero que amb aquest projecte de recerca ha estat la guanyadora de la beca la Beca Mutual Metge 2015, dotada amb 10.000 €. A més, la doctora Herrero assegura que “és una gran alegria rebre aquest reconeixement per poder desenvolupar aquest projecte ja que la majoria de pacients que tracto a l'hospital presenten aquest tipus de patologia”.

 

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte de recerca?

El projecte de recerca està dirigit a avaluar els canvis en l'infiltrat limfocitari tumoral (TIL) com a factor pronòstic i predictiu de resposta a la quimioteràpia neoadjuvant en el càncer de mama triple negatiu estadis II-III.

I d'altra banda, atès que la malaltia residual després de la quimioteràpia neoadjuvant, constitueix un escenari ric en factors pronòstics i marcadors de resistència que poden facilitar la selecció de les pacients candidates a tractament addicionals, el projecte analitza l'expressió de 549 de gens relacionats amb la immuno-oncologia mitjançant seqüenciació (NGS) per conèixer el subtipo d'infiltració limfocitària que queda en les pacients que no s'obtingui la resposta completa patològica.

 Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, per un altre?

El càncer de mama representa un important problema de salut a Espanya, tant per la seva elevada incidència i mortalitat com per les seves repercussions físiques, psicològiques i econòmiques en la població.
El projecte es basa en el càncer de mama triple negatiu que es caracteritza per presentar amb més freqüència metàstasis viscerals, un període curt a la recaiguda i una supervivència global més curta, per la qual cosa es converteix en un subtipo amb mal pronòstic.

El treball pot obtenir a través de la integració de les dades clíniques, anatomopatològics i moleculars, un coneixement més profund del perfil biològic tumoral de cada pacient.
De fet, en els últims anys en el càncer de mama ha augmentat l'interès per les alteracions del microambient tumoral i el coneixement del perfil de resposta immune tumoral en cada pacient podria permetre una millor selecció de les pacients per al maneig del càncer de mama triple negatiu.


De quina manera pot ajudar-li el pressupost que està dotat el premi que li ha concedit Mutual Médica?

Per a mi és una gran alegria rebre el Premi de Mutual Médica per poder desenvolupar aquest projecte ja que la majoria de pacients que tracto a l'hospital presenten aquesta mena de patologia i estic especialment sensibilitzada en el càncer de mama subtipo triple negatiu.

Com a adjunta de primer any, aquest tipus d'oportunitats em motiven i suposen un complement a la meva formació integral en Oncologia.

Com descriuria la situació de la recerca mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

És cert que en els últims anys el percentatge d'inversió en recerca mèdica a Espanya s'ha vist reduït i és menor que en altres paises d'Europa, però sóc optimista i tinc l'esperança que les condicions millorin en el futur, sobretot no ens hem de desmotivar per seguir investigant.

Convidi als seus companys de professió a participar en aquest premi.

M'agradaria animar als companys a participar en aquest premi perquè és una gran oportunitat per a adjunts joves que tenim ganes d'aprofundir en algun camp concret de la nostra especialitat i no tenim cap mena d’ajuda econòmica... Els diria que crec que el “no” ja el tenim, així que, per què no intentar-ho?