“Queda un llarg camí que recórrer a Espanya per conscienciar de la importància de la recerca mèdica”, Dra. Esther González, accèssit del Premi Dr. J.Font 2016

22 Febrer 2017

“Aquest treball ha posat en relleu, en l'àmbit mèdic, que aquesta malaltia, que es considerava molt poc freqüent, és la causa d'una proporció significativa de casos d'insuficiència cardíaca diastòlica”, detalla la Doctora Esther González. Una recerca que el jurat ha volgut distingir amb el segon accèssit del Premi J. Font 2016.

 

 

 

 

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte de recerca?

Estudiem a 120 pacients majors de 60 anys que havien ingressat per descompensació d'insuficiència cardíaca de tipus diastòlic. Els vam oferir la realització d'una gammagrafia amb 99mTc-DPD que permet identificar de forma no invasiva el dipòsit d'amiloide per transtiretina, responsable d'originar amiloïdosis cardíaca. A través d'aquesta prova d'imatge, identifiquem que, en un 13,3% d'aquests pacients, la causa d'insuficiència cardíaca era Amiloidosis Senil per transtiretina.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, per un altre?

D'una banda, ha posat en relleu en l'àmbit mèdic que aquesta malaltia, que es considerava molt poc freqüent, és causa d'una proporció significativa de casos d'insuficiència cardíaca diastòlica. D'altra banda, tant per als clínics com per als pacients, la seva identificació permet personalitzar el maneig i el tractament respecte a altres causes d'insuficiència cardíaca: tenir en compte complicacions específiques que poden aparèixer a curt i llarg termini, així com evitar fàrmacs potencialment tòxics i malament tolerats en amiloïdosis cardíaca. A més, existeixen tractaments específics de la malaltia en estudi, dels quals podrien beneficiar-se els pacients en un futur proper.

De quina manera pot ajudar-li el pressupost que està dotat el premi que li ha concedit Mutual Mèdica?

Constitueix un estímul per continuar i engegar nous projectes de recerca.

Com descriuria la situació de la recerca mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Queda encara un llarg camí que recórrer a Espanya per conscienciar-nos de la importància i potencial de la recerca mèdica. En les meves experiències en l'exterior, tant a Regne Unit com als Estats Units, he pogut comprovar que estem encara molt lluny respecte a aquests països, on la pràctica assistencial i la recerca van de la mà.

Convidi als seus companys de professió a participar en aquest premi.

Aquest tipus de premis, a banda de constituir en una recompensa, també permeten donar visibilitat al treball i a l'esforç realitzats. Però, sobretot, són un gran al·licient per continuar investigant.