“Els nous stents farmacoactius han demostrat ser més eficaços", assegura el Dr. Manel Sabaté, accèssit del Premi Dr. J. Font

06 Febrer 2017

“Vam comparar els esdeveniments clínics entre 2 tractaments a 5 anys de seguiment en més de 1500 pacients que havien patit un infart miocardíac”, Dr. Manel Sabaté, accèssit Premi Dr.J.Font 2016

 

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte de recerca?

Aquest projecte vam comparar els esdeveniments clínics entre 2 tractaments a 5 anys de seguiment en més de 1500 pacients que havien patit un infart de miocardi. En concret, es va comparar el tractament amb stent metàl·lic convencional versus stent de segona generació farmacoactiva. Als 5 anys de seguiment, el tractament amb stent de segona generació farmacoactiva va demostrar una reducció de la mortalitat de qualsevol causa i la necessitat d’un nou re-tractament comparat amb stent metàl·lic convencional.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, per un altre?

Aquest estudi ha representat un canvi en el paradigma del tractament dels infarts de miocardi. Els nous stents farmacoactius han demostrar ser més eficaços i segurs que els clàssics convencionals. Aquest estudi ha tingut un impacte a les guies de pràctica clínica de la Societat Europea de Cardiologia canviant la indicació de tractament a l’infart. Els pacients amb infart de miocardi, podran ser tractats a partir d’ara de manera més segura i eficaç.

De quina manera pot ajudar-li el pressupost que està dotat el premi que li ha concedit Mutual Mèdica?

Aquest premi representa el reconeixement a quasi 10 anys de treball des que es va dissenyar l’estudi i fins que s’ha finalitzat el seguiment a 5 anys. Sense cap dubte, és una motivació per seguir investigant.

Com descriuria la situació de la recerca mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

A Espanya hi ha investigadors amb un gran talent. Tot i així, el finançament oficial no està a l’alçada amb el nivell científic que existeix. L’administració ha d’invertir més en estudis independents,d’alta qualitat científica, amb objectius rellevants des del punt de vista clínic i amb resultats que puguin ser aplicables immediatament per a la societat.