“Si t’agrada la teva feina i penses en com d’afortunat pots ser cada dia, es veu el futur amb optimisme”, Dr. David Ceberino, premiat a Badajoz

24 Octubre 2016

Per al Dr. David Ceberino Muñoz, guanyador del Primer Premi del VI Certamen Casos Clínics Mutual Mèdica del Col·legi de Metges de Badajoz, aquest guardó representa “un reconeixement a la tasca del Servei de Neurologia del meu hospital i un reconeixement als pacients amb malalties neurològiques que no tenen el suficient focus i altaveu en els mitjans de comunicació”.

                                                               Dr David Ceberino  
                                      

Dr. David Ceberino

 
  Primer Premi del VI Certamen Casos Clínics Mutual Mèdica  
                         Neurologia  
  Hospital Infanta Cristina  
  Badajoz  
  29 anys  

 

Com està la situació de la investigació mèdica al nostre país?

Crec que la situació de la investigació mèdica a Espanya està vivint una època de renaixença, en què la crisi econòmica ha suposat un fre important durant molts anys. Queda molt per fer, no obstant, partint de les administracions, en aspecte legislatiu, així com des de la Universitat, on crec que ha de motivar-se més a l’alumnat per iniciar la carrera investigadora des dels anys universitaris.

Com fer bona investigació?

És essencial partir d’una base de dades ordenada i detallada, amb les dades que realment importen. La informatització de les històries clíniques a la meva comunitat va suposar una millora en la rapidesa d’obtenció de dades, però també va suposar, des de l’inici, un problema per a l’obtenció d’aquestes per a la investigació, el que és un treball minuciós en molts casos. Una vegada es tingui una bona base de dades, el treball pot facilitar-se de manera considerable.

Què representa per a vostè aquest premi?

Representa un reconeixement a la tasca del Servei de Neurologia del meu Hospital i un reconeixement als pacients amb malalties neurològiques, que no tenen el suficient focus i altaveu en els mitjans de comunicació.

Què aporta aquest cas clínic al món de la Medicina?

Aporta la presència de mètodes diagnòstics que no existien antigament, però simultàniament aporta la necessitat de tenir present sempre la sospita clínica i la història del pacient, ja que, si això no està present, suposa una despesa dels recursos importants.

Com veu el seu futur com a metge? I el futur dels metges en general?

Tant el meu futur com el dels metges en general el veig amb esperança de canvi. Estic començant els meus primers anys com a especialista en Neurologia. Si t’agrada la teva feina penses en com d’afortunat pots ser cada dia de la teva feina, es pot veure el futur d’una manera molt optimista.

Quines són les seves necessitats en previsió social: jubilació, baixes laborals, incapacitat, alternativa a autònoms, etc.?

Las necessitats que pugui tenir un treballador qualsevol en un lloc de treball qualsevol, tenir un previsió en incapacitat, alternativa d’autònoms en cas que hagi de compatibilitzar empresa pública amb activitat privada i una garantia de jubilació en un futur (en el meu cas, força llunyà).