L’Associació per la Vida Independent ha sigut premiada per la unió europea.

13 Juliol 2016

L'Associació per la Vida Independent (AVI), que compte amb la col·laboració de la Fundació Mutual Mèdica, ha sigut guardonada per la Comissió Europea dins la Convocatòria de 2016 Llocs de Referència de la cooperació d'innovació europea sobre envelliment actiu i saludable.

 L’AVI ha sigut guardonada per la Comissió Europea, amb 1 ESTRELLA, dins la Convocatòria de 2016 de Llocs de Referència de la Cooperació d’Innovació Europea sobre Envelliment Actiu i Saludable, premiant el seu compromís en fomentar la innovació en aquest camp. Els resultats de la revisió han estat validats per un grup d'experts independents de la Comissió Europea i de l’EIP -AHA.

La Comissió Europea va llançar fa uns anys la iniciativa EIP-AHA - the European Innovation Partnership on Active Health Ageing, on l'objectiu és incrementar, 2 anys més de vida saludable per als ciutadans europeus mitjançant:

La millora de l'estat de salut i la qualitat de vida dels ciutadans, especialment els més grans;

Mantenir la sostenibilitat a llarg termini i l'eficiència dels sistemes d'atenció sanitària i social; i millorar la competitivitat de la indústria europea

L'envelliment actiu i saludable és un repte compartit per tots els països europeus que ofereix una oportunitat a Europa per destacar-se com a líder mundial capaç de proporcionar respostes innovadores. Es tracta d'iniciar un seguit d'activitats de suport per ajudar els llocs de referència, estimulant l'intercanvi d'experiències, la promoció de la formació tècnica i la transferència de pràctiques innovadores, així com mostrar l'excel·lent treball que estan duent a terme els llocs de referència.