“Les ajudes econòmiques tant a graduacions com a temes docents suposen sempre un alleujament per a nosaltres”, llicenciats en Medicina del Gregorio Marañón

03 Agost 2016

Celia Moya, Estrella Sánchez i Miguel Soroa, representants dels graduats en Medicina del Gregorio Marañón, ens avancen en aquesta entrevista que per a ells i els seus companys el més interessant dels serveis de Mutual Mèdica és l’assistència en viatge, “ja que la majoria tenim planejat algun viatge per després de l’examen MIR o ja durant la vida de residents, ja sigui de turisme o de voluntariat”.

Celia Moya, representant dels graduats en Medicina del Gregorio Marañón.Celia Moya, representant dels graduats en Medicina del Gregorio Marañón.

Miguel Soroa, representant dels graduats en Medicina en el Gregorio Marañón.

Miguel Soroa, representant dels graduats en Medicina en el Gregorio Marañón.Estrella Sánchez, representant dels graduats en Medicina del Gregorio Marañón.

Estrella Sánchez, representant dels graduats en Medicina del Gregorio Marañón.

Com veieu el vostre futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Creiem que les generacions de mèdics que surten de les facultats ara estan molt bé preparades, pel que se’ls exigeix i per la seva capacitat de treball. A més, existeix molta vocació docent en la nostra generació, per la qual cosa augurem un bon futur per a la medicina; els metges estaran molt ben formats i ensenyaran cada vegada millor a les generacions futures.

Com definiries a Mutual Mèdica?

Com a una mútua formada per i per als metges.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes per als metges que acabeu la carrera?

Seria interessant tenir l’oportunitat de reunir-nos amb metges amb algú més d’experiència (per exemple residents de anys superiors) i amb professionals que hagin escollit altres opcions no assistencials per conèixer els seus punts de vista i prendre decisions més informats.

D’altra banda, les ajudes econòmiques tant a graduacions com a docència (beques d’investigació, d’acadèmies MIR) suposen sempre un alleujament per a nosaltres.

Quines cobertures t’interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Des del punt de vista de recent graduats, el més interessant per a nosaltres potser és la assistència en viatges, ja que la majoria tenim planejat algun viatge per a després de l’examen MIR o ja durant la vida de residents, ja siguin de turisme o de voluntariat.

Quin d’aquests serveis et criden més l’atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem als metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi por el nadó, més la inscripció del seu fill/a en l’assegurança d’orfenesa, gratuïta durant un any.

b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d’investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d’impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.

c. Ajudes a la formació mèdica.

d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.

e. Altres Quins?...

Ens criden més l’atenció els premis a la investigació mèdica. Hi ha molts camps de la medicina en què no s’investiga per falta de finançament i pressupost. Aquests premis impulsen la investigació, sense la qual la medicina s’hauria quedat estancada.