El Dr. Nolasc Acarín, president d'Europa Medica després de ser escollit per l'assemblea celebrada a Burdeus

21 Març 2016

El Dr. Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica, va ser escollit president d'Europa Medica a l'última assemblea celebrada el passat 18 de març a Burdeus.

El Dr. Nolasc Acarín (esquerra), president entrant, juntament amb el Dr. Bruno Gadeau (dreta), president sortint d'Europa Medica.El Dr. Nolasc Acarín (esquerra), president entrant, juntament amb el Dr. Bruno Gadeau (dreta), president sortint d'Europa Medica."Iniciatives aparentment petites, com Europa Medica, són les que contribuiran a donar cos i substància al futur del projecte europeu" que representa la Unió Europea (UE), ha assegurat el Dr. Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica, després d'haver estat escollit president d'Europa Medica per l'assemblea anual, celebrada el passat divendres, 18 de març, a Burdeus. Li cedeix el càrrec el Dr. Bruno Gadeau, que ha presidit l'associació des de l'any 2005 i que procedia de l'asseguradora francesa Association Générales des Médicins de France (AGMF).

Durant l'assemblea anual 2016, es van trobar les representacions de les diferents mútues i mutualitats europees que formen part d'Europa Medica, totes elles especialitzades en el col·lectiu mèdic, amb l'objectiu de compartir coneixements i experiències.

El Dr. Nolasc Acarín es va dirigir a tots ells com a nou president d'Europa Medica, amb un discurs optimista, però no exempt de realisme: "Podrem avançar de forma conjunta perquè les nostres entitats tinguin garantida una bona relació amb la Direcció General d'Assegurances i Pensions de la UE i amb EIOPA. Començant amb Solvència II o el sistema d'inspeccions, hi ha molt en què treballar. L'Administració europea pot aprofitar-se de la nostra experiència com a societat civil."

Així mateix, cada entitat va donar a conèixer els comptes anuals de l'exercici 2015 i el conjunt d'activitats portades a terme en el darrer any.

pdfLlegiu el discurs d'homenatge al Dr. Bruno Gadeau pronunciat pel Dr. Nolasc Acarín (en francès).203.55 KB

pdfLlegiu el discurs complet del Dr. Nolasc Acarín, en ser escollit president d'Europa Medica (en castellà)126.02 KB

Sobre Europa Medica

Europa Medica va néixer l'any 1994 i està formada actualment per les següents entitats asseguradores: Association Générales des Médicins de France (AGFM); Société Hospitalière d'Asurances Muetuelles (SHAM), també de França; Medical Defense Union (MDU), de Regne Unit; Association Mutuelle d'Assurances (AMMA), de Bèlgica; Nederlandse Van Artsen (VVAA), dels Països Baixos; Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) i Mutual Mèdica, d'Espanya.