Acord de col·laboració entre Mutual Mèdica i ACES

15 Març 2016

ACES –Associació Catalana d'Entitats de Salut- representa 270 entitats de l'àmbit sanitari, amb 15.000 professionals del sector.

Logo ACES Asociación Catalana de Entidades de SaludMutual Mèdica ha signat un acord de col·laboració amb ACES –Associació Catalana d'Entitats de Salut-, amb l'objectiu d'oferir els seus coneixements i experiència en el món de la previsió social del metges a les 270 entitats que formen part d'aquesta associació i que compten amb 15.000 professionals sanitaris-

Aquest acord s'emmarca dins el nou Pla Estratègia de Mutual Mèdica, que contempla estrènyer la relació tant amb els centres sanitaris públics com amb els privats, sempre amb l'objectiu d'oferir un millor servei al metge i de cobrir les seves necessitats asseguradores.