Bilbao, lloc de trobada del primer Consell d'Administració de l'any 2016

15 Febrer 2016

Els passats dies 12 i 13 de febrer va tenir lloc a Bilbao el primer Consell d'Administració de Mutual Mèdica de l'any 2016. Un 2,7% dels mutualistes de l'entitat són del País Basc.

Consejo Administracion MutualMedica 2016 BilbaoMutual Mèdica va celebrar el primer Consell d'Administració de l'any 2016 els passats dies 12 i 13 de febrer a l'Hotel Gran Domine de Bilbao.

Amb l'entrada en vigor de Solvència II -directiva europea per a les entitats financeres- el passat 1 de gener de 2016, la cita d'aquest any va tenir una elevada rellevància. També es van donar a conèixer les primeres xifres a tancament provisional de l'exercici 2015 i es va presentar el nou Pla Estratègic de l'entitat, que inicia un nou cicle l'any 2016.

Mutual Mèdica creix un 7,5% en número de mutualistes l'any 2015

Les dades provisionals a tancament de l'exercici 2015 ens donen les següents xifres destacades:

  •  Volum de quotes de 86,5 milions d'euros, el que representa un increment del 4,7% respecte l'exercici anterior.
  • Les prestacions pagades van arribar als 12,85 milions d'euros, un 12,98% més que l'any 2014.
  • L'actiu total és d'a prop de 717 milions d'euros.
  • El marge de solvència és de 2,9 vegades el mínim exigit per normativa.
  • El número de mutualistes a 31 de desembre de 2015 era de 49.506, el que significa un augment del 7,5%.
  • Els mutualistes que han confiat la seva jubilació a Mutual Mèdica sumen 38.540 metges, un 10,3% més que a finals de 2014.
  • Un 3,3% més de metges s'han acollit a l'alternativa a autònoms que representa l'entitat, assolint els 23.0006 metges a 31 de desembre de 2015.
  • El número de metges joves (de 35 anys o menys) a Mutual Mèdica és d'a prop de 10.000 mutualistes.
  • La província amb major número de mutualistes continua sent Barcelona, seguida de Madrid, Balears, València, Cantàbria, Sevilla, Màlaga i Saragossa.