Mutual Mèdica ha bonificat més de 4.300 metges que iniciaven l'activitat privada per primera vegada

18 Gener 2016

Mutual Mèdica ha bonificat més de 4.300 metges que iniciaven l'activitat privada per primera vegada o que no l'havien exercit en els 5 anys immediatament anteriors. D'aquests, a prop de 1.000 metges eren menors de 30 anys.

Arrel del RDL 4/2013 i de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, Mutual Mèdica va aprovar una sèrie de bonificacions similars a les del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), com a mesures de suport als emprenedors, com bonificacions als metges que complíen amb els requisits establerts en aquestes normatives.
Des que van entrar en vigor aquestes mesures de suport als emprenedors, Mutual Mèdica ha bonificat més de 4.300 metges, dels quals pràcticament 1.000 eren menors de 30 anys.
Tots ells, havien d'iniciar l'activitat privada per primera vegada o no haver exercit l'activitat per compte pròpia en els 5 anyss immediatament anteriors i no emplear a treballadors per compte aliè. La durada de la bonificació que es va establir per al RETA és de 30 mesos per als menors de 30 anys i 18 mesos per als majors de 30.
En aquest context, i sempre pensant en el benefici del metge, Mutual Mèdica va decidir també va oferir avantatges similars en el seu producte alternatiu al RETA, el MEL (Metge Exercici Lliure), tenint en compte que la quota a pagar ha de ser superior a com a mínin el 80% de la quota mínima establerta per al RETA, tal i com es regula a la normativa vigent.
Les contingències que assegura l'alternativa a autònoms cobreix els mutualistes en cas de baixa, incapacitat laboral, invalidesa i jubilació. L'any 2016 la prestació d'Incapacitat Laboral és de 549,03 €/mes i l'aportació a la jubilació per als no bonificats és de 196,69 €/mes fins als 60 anys -per als majors de 60 anys és de 218,55 €/mes-, per mantenir com a mínim el 80% de la quota mínima del RETA.
Mutual Mèdica és una mutualitat de previsió social sense ànim de lucre, que reverteix els seus beneficis en el metge, millorant les seves cobertures, però també invertint en formació, recerca i desenvolupament professional dels metges.

Consulteu totes les cobertures i bonificacions de l'alternativa a autònoms.