Els guanyadors del XI Concurs de Dibuix ja han rebut el seu regal

11 Gener 2016

Els guanyadors de cada categoria d'edat del XXI Concurs de Dibuix de mutual Mèdica ja han rebut el seu regal: una bicicleta per a cadascun. Recordem que la procedència dels guanyadors és A Coruña, Barcelona i Madrid.

Lucía Sáenz, de 9 años y residente en Madrid, fue la ganadora absoluta del XXI Concurso de Dibujo de Mutual Médica, perteneciente a la categoría Junior. Le acompaña en la imagen la asesora comercial Sra. Cristina Merino.Lucía Sáenz, de 9 anys i resident a Madrid, va ser la guanyadora absoluta del XI Concurs de Dibuix de Mutual Mèdica, pertanyent a la categoria Júnior. L'acompanya a la imatge l'assessora comercial Sra. Cristina Merino.

Adriana Fernández, de 8 años, recibió su bicicleta en A Coruña por haber ganado en la Categoría Infantil el XXI Concurso de Dibujo de Mutual Médica. Le acompañan sus padres y hermanos y el responsable comercial del área Norte y Centro-Sur, Sr. Enrique Santos.

Adriana Fernández, de 8 anys, va rebre la seva bicicleta a A Coruña per haver guanyat a la Categoria Infantil el XI Concurs de Dibuix de Mutual Mèdica. L'acompanyen els seus pares i germans i el responsable comercial de l'àrea Nord i Centre-Sud, el Sr. Enrique Santos.

Elena Fernández, amb 5 anys, va guanyar a la categoría Mini. És de Barcelona i va rebre el seu premi durant la festa infantil nadalenca, acompanyada de la secretària del Consell d'Administració, la Dra. Mª Asunción Torrents; la Sra. Carolina Medina, treballadora de l'entitat membre del Jurat, i el pallasso que va amenitzar la festa.

Elena Fernández, con 5 años, ganó en la categoría Mini. Es de Barcelona y recibió su premio durante la fiesta infantil navideña, acompañada de la secretaria del Consejo de Administración, la Dra. Mª Asunción Torrents; la Sra. Carolina Medina, trabajadora de la entidad miembro del Jurado, y el payaso que amenizó la fiesta.
Lucía, Adriana i Elena ja han rebut la seva bicicleta, regal que els correspon per haver guanyat el XXI Concurs de Dibuix de Mutual Mèdica en la seva categoria d'edat. Les bicicletes han viatjat fins a A Coruña, Barcelona i Madrid, on cada guanyadora ha rebut el premi juntament amb la seva família i representants de l'entitat.

Les tres guanyadores han coincidit a descriure el treball dels seus pares mutualistes com que "curen els malalts" o "tenen cura de les persones".