L'assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 compleix les expectatives

29 Desembre 2015

Aquest any l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 tenia un 2,25% d'interès tècnic anual garantit.

PJ105-CA-210Com tots els anys durant el darrer trimestre, Mutual Mèdica ofereix a tots els metges l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105, una assegurança d'estalvi per garantir la jubilació, amb un rendiment assegurat del 2,25% (interès tècnic anual) i 100% desgravable en l'impost de la renda.

Com ja és habitual, l'emissió de l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 s'ha exhaurit abans de la data límit anunciada per a la majoria d'edats de contractació. Li recomenem que contacti amb un assessor per informar-se sobre si encara pot beneficiar-se de l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 per a la seva edat.

La deducció fiscal per a aportacions úniques està vigent fins a finals de l'any natural, per tant les aportacions han d'haver-se realitzat amb anterioritat. Perquè tots els metges puguin fer les seves aportacions anuals, Mutual Mèdica ofereix l'assegurança de Jubilació Mutual, per a aportacions úniques extraordinàries, que garanteix un interès tècnic anual del 1,50%, més participació en beneficis.

Cal recordar que les assegurances de jubilació de Mutual Mèdica tenen l'avantatge de ser reductibles fins al 100% de la base imposable en l'IRPF. Sense oblidar que, si va optar per Mutual Mèdica com a la mutualitat alternativa, també disposa d'una quantitat deduïble com a despesa directa de l'activitat.