20 anys de treball solvent de les mutualitats alternatives

19 Novembre 2015

Fotografia de la trobada de mutualitats alternatives a autònoms.Fotografia de la trobada de mutualitats alternatives a autònoms.Per iniciativa de Mutual Mèdica, el 18 de novembre es va celebrar, a Madrid, un dinar que va reunir els directors generals de les mutualitats alternatives per commemorar els 20 anys d'aprovació de la disposició addicional quinzena (LOSSP 30/95 de 8 de novembre), per la qual es regulava l'alternativa per als treballadors autònoms que tinguessin una mutualitat professional.

Aquesta trobada pretén ser l'inici de succesives reunions que permetin anir criteris en la gestió de les mutualitats alternatives.