La reforma fiscal i els nous límits de desgravació

23 Novembre 2015

Si utilitza Mutual Mèdica com a alternativa al R.E.T.A, disposa de fins a 12.895,06€ més de deducció com a despesa de l'activitat.

PJ105-CA-data-2015-210El passat 1 de gener del 2015 va entrar en vigor una reforma fiscal a Espanya -més endavant veurem que hi ha algunes diferències en els territoris forals-. Aquesta reforma fiscal afecta els metges en general i els nostres mutualistes amb el producte MEL, alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), en particular:

  • Límits de reducció en base del IRPF: la reforma fiscal ha modificat el límit fiscal i financer de les aportacions a sistemes de previsió social (plans de pensions, plans de previsió assegurat i aportacions a mutualitats de previsió social) dels 10.000 € anuals -12.500 € a partir dels 50 anys- als 8.000 € anuals per a totes les edats.
  • Límits de deducció en base del IRPF per aquells que hagin optat per la seva mutualitat com a alternativa al Règim d'Autònoms: ja es va modificar fa dos anys la limitació de 4.500 € com a despesa deduïble per quantitats abonades a mutualitats de previsió social quan aquestes actuen com a alternativa al règim d'autònoms. Per a l'exercici fiscal 2014, era deduïble l'import pagat a la mutualitat de previsió social alternativa fins al 50% de la quota màxima per contingències comunes establerta en el règim especial de la Seguretat Social. I per a aquest exercici 2015 ja s'ha ampliat fins al 100% de la quota màxima per contingències comunes. Pot consultar-les en aquest enllaç.

Per saber de quina quantitat estem parlant, tindrem en compte la Base Màxima de cotització actual de 3.606,00 €/mes i la multiplicarem pel tipus establert amb I.T. (Incapacitat Temporal), que també podrem veure en l'enllaç anterior, que és del 29'80%, i la quantitat obtinguda la multiplicarem per 12 (mesos), el que ens dóna 12.895,06 €/any. Aquesta seria l'aportació màxima que es pugui fer, exclusivament a Mutual Mèdica, deduïble com a despesa directe de l'activitat com a producte alternatiu al RETA.

Com hem comentat al principi, alguns territoris forals també han modificat els seus límits en comparació a l'any passat.

  • Límits de reducció en la base de l'IRPF: A Àlava, Guipuzkoa i Bizkaia el límit individual és de 5.000 €/any i l'empresarial és de 8.000 €/any. A Navarra en canvio el límit conjunt d'aportacions individuals i empresarials és de 6.000 €/any i 8.000 €/any a partir dels 50 anys (sempre que aquesta quantitat sigui inferior al 30% de la suma dels seus rendiments i al 50% per als majors de 50 anys).
  • Límits de deducció en base de l'IRPF per a aquells que hagin optat per la seva mutualitat com a alternativa al Règim d'Autònoms: A Àlava, Guipuzkoa i Navarra el límit es manté en els 4.500 €/any. Només Bizkaia s'ha equiparat al territori comú amb els 12.895,06 €/any.

Mutual Mèdica com tots els anys ofereix a tots els metges la seva Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105, per a aportacions úniques, extraordinàries, que serveix per maximitzar l'estalvi fiscal. Ja sigui com a aportacions per arribar al límit de reducció en base per als que només realitzen activitat per compte aliena o estan en el RETA per la seva activitat per compte propi, com per als que utilitzen Mutual Mèdica com a alternativa al RETA amb el producte MEL (Metge d'Exercici Lliure) que disposen a més del límit de deducció com a despesa directe de l'activitat.

Mutual Mèdica, com a mutualitat de previsió social sense ànim de lucre, reverteix els beneficis generats en els mutualistes. Aquesta característica diferencial comporta que la mutualitat pugui garantir tipus d'interès superiors als que ofereixen les companyies asseguradores o entitats bancàries, ja que aquestes han de reservar uns marges per als seus accionistes.

Amb l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 a més d'obtenir els beneficis fiscals i exclusius que li proporciona Mutual Mèdica, també està aportant la millor opció per tenir un complement garantit per a la seva jubilació. Ja que l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 li garanteix:

  • 2,25% d'interès tècnic anual garantit durant tota la vigència del contracte, a diferència d'altres entitats que revisen l'interès després de sis mesos o un any.

Mutual Mèdica posa a disposició de tots els seus mutualistes un maximitzador fiscal a la seva Oficina Virtual, on els metges podran veure les aportacions realitzades durant l'any a l'entitat i així podran saber exactament quant més poden aportar segons el tipus d'activitat que realitzen i a quina província fiscal tributen.

A més, Mutual Mèdica també ha creat el portal www.jubilaciondelmedico.com, on es pot obtenir informació rellevant sobre la jubilació i un simulador per calcular la seva pensió, perquè els metges preguin consciència i puguin planificar la seva jubilació.