L'Assemblea de Mutual Mèdica aprova els comptes anuals i la gestió de l'exercici 2014

17 Juny 2015

El president de Mutual Mèdica, el Dr. Nolasc Acarín, anuncia un canvio de cicle per a l'any 2015, tot i que es mantindran les grans línies d'actuació que la mutualitat va iniciar al 2014: més oficines als col·legis de metges; més presència entre els metges joves; acords de pòlisses col·lectives amb els col·legis de metges, així com continuar informant al màxim de metges espanyoles sobre la possibilitat que ofereix la llei d'optar per l'alternativa a autònoms que representa la mutualitat.

Asamblea Mutual_Médica_2015_webUn moment de l'Assemblea 2015 de Mutual Mèdica.L'Assemblea General de Mutual Mèdica es va celebrar ahir, 16 de juny, amb la participació d'a prop de 700 mutualistes, entre presents i representats, que van aprovar per unanimitat els comptes anuals de la mutualitat corresponents al tancament de l'any passat, així com la distribució del resultat de l'exercici 2014 i la gestió del Consell d'Administració durant aquell mateix any.

El president de la mutualitat, el Dr. Nolasc Acarín, va destacar en el seu discurs d'obertura de l'Assemblea 2015 la importància de fer arribar als metges els productes d'estalvi per al seu futur, així com la rellevància que té per a l'entitat els metges joves, i va recordar que la mutualitat és l'única alternativa a autònoms per als metges espanyols. El Dr. Acarín també va parlar de reptes de cara a un futur pròxim: Solvència II, programa auspiciat per la UE, entra en vigor al gener de 2016 i exigeix una sèrie de requeriments de capital que representen una garantia respecte als riscos que asumeixen les entitats. "A Mutual Mèdica estem preparats", va afirmar el seu president.

El 27% dels nous mutualistes de 2014 han estat Mutualistes Joves

Com ja hem comentat, l'Assemblea de Mutual Mèdica va aprovar els números de l'entitat a tancament de l'exercici 2014. Destaquen les xifres que els presentem a continuació:

· 5,5% de creixement en nombre de mutualistes, arribant als 46.030 metges. Els nous metges procedeixen principalment de Barcelona, Madrid, València i Sevilla.

· De tots ells, 34.931 han confiat la seva jubilació a Mutual Mèdica, el que suposa un increment del 10% en relació a l'any anterior.

· El 27% dels nous mutualistes han contractat el producte Mutualista Jove.

· El volum total de quotes va arribar als 82,6 milions d'euros, un 3,5% més que l'any anterior.

· El volum de prestacions pagades als mutualistes va ascendir en un 1%, el que representa un import de 11,3 milions d'euros.

· De les prestacions de vida pagades, el 54% han estat per jubilació.

· L'actiu de l'entitat ascendeix a més de 640 milions d'euros.

· El Marge de Solvència és 3,66 veces el mínim exigit per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.