Celebrada l’Assemblea General de Pensions Europe

27 abril 2015

La setmana passada va tenir lloc a Bilbao l'Assemblea general de Pensions Europe, associació que agrupa a les institucions de pensions d'Europa, de la qual forma part la Confederación Española de Mutualidades, de què Mutual Mèdica és membre.

La setmana passada Pensions Europe va celebrar l'Assemblea General a Bilbao. Pensions Europe és una associació que agrupa a les institucions que ofereixen plans i assegurances de pensions a Europa. La Confederación Española de Mutualidades forma part d'aquesta associació. Cal recordar que Mutual Mèdica és membre de la Confederación y el Sr. Enric Tornos és secretari d'aquesta, a més de director general de la mutualitat. Un altre dels membres de ple dret com a organització representativa de la previsió social a Espanya és INVERCO.

Aquest any l'Assemblea ha centrat els seus esforços en el desenvolupament de l'anomenada Guia de les Bones Pràctiques per als sistemes de pensions a Europa, portada a terme a instàncies del Llibre Blanc de les pensions elaborat al 2012 per la Comissió Europea. Aquesta Guia ha d'implantar uns principis generals i constituir-se com a plataforma d'intercanvi de bones pràctiques entre les mutualitats de previsió social, els plans de pensions i les seves institucions homòlogues europees.