Mutual Mèdica continua ampliant els acords de col·laboració amb els col·legis de metges

24 abril 2015

Mutual Mèdica, com a la mutualitat dels metges i única mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), vol informar tots els metges espanyols sobre els avantatges de ser mutualista. Mutual Mèdica manté, a l'actualitat, acords de col·laboració amb 51 dels 52 col·legis de metges d'Espanya.

En col·legiar-se, Mutual Mèdica ofereix al metge l'assegurança Mutualista Jove, un producte molt atractiu per als metges joves. Més endavant, quan inicien la seva activitat privada, poden contractar el MEL (Metge Exercici Liure), com a alternativa al RETA. Estar a Mutual Médica li aportarà molts avantatges. És també molt important estalvair per a la jubilació. Per tot això Mutual Mèdica treballa per oferir millors assegurances i serveis als metges perquè puguin cobrir les seves necessitats, presents i futures.

Informar tots els metges espanyols de todo això es fonamental perquè puguin prendre la millor decisió. En desenvolupament dels acords de col·laboració, s'ofereix als col·legis cobrir l'assegurança col·lectiva que molts col·legis tenen amb els seus col·legiats. Aquesta eina de les pòlisses col·lectives permet complir amb el doble objectiu d'assegurar i informar-los sobre els avantatges de ser mutualista de Mutual Mèdica.

L'any 2011 es va signar una pòlissa col·lectiva amb el Col·legi de Metges de Màlaga, pel que tots els metges col·legiats es beneficiaven d'una assegurança de vida. Valorant aquesta experiència com a molt positiva, s'han continuat oferint pòlisses col·lectives a més col·legis de metges. L'any 2014 es van formalitzar pòlisses col·lectives amb els col·legis de metges de València, Guadalajara i A Coruña. L'any 2015 s'han signat noves assegurances col·lectives amb els col·legis de Tenerife, Valladolid, Múrcia i estan pendents de formalitzar-se amb més col·legis de metges. Gràcies a totes aquestes pòlisses col·lectives s'ha pogut assegurar i informar tots els metges col·legiats d'aquests col·legis. L'objectiu a curt i mitjà termini es formalitzar, amb el màxim de col·legis de metges, contractes d'assegurances col·lectives.

Mutual Mèdica está compromesa amb la Previsió Social dels metges i l'eina de les Assegurances Col·lectives permet, avui més que mai, conscienciar els metges de tenir una previsió social complementària que els garanteixi afrontar el futur amb tranquilitat.

Tant per als joves com per als no tan joves també és important poder-los explicar el futur de les pensions i la seva cobertura de jubilació. hem de tenir present que la cobertura màxima de jubilació mitjançant el sistema públic (Seguretat Social) és de 2.560,88€ bruts mensuals, per la qual cosa amb tota probabilitat, en el moment de la jubilació això significarà una pèrdua important en els ingressos regulars del metge. Per això, és necessari tenir un sistema complementari per assegurar el nivell d'ingressos quan es deixi d'exercir l'activitat professional.

En resum, és molt important que els metges tinguin la suficient informació per poder prendre la decisió asseguradora més acord amb les seves circumstàncies personals, familiars i econòmiques.