IX Jornada d’Actualització en Nefrologia per a l’Atenció Primària

13 abril 2015

El passat 10 d'abril, el servei de Nefrologia y Trasplantament Renal de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) i el servei d'Atenció Primària de l'Eixample Esquerra de Barcelona van organitzar una jornada perquè els metges de família poguessin actualitzar coneixements en matèria de nefrologia.

Jornada NegrologiaEntrada a la Jornada sobre Nefrologia, a la facultat de Medicina de Barcelona.El servei de Nefrologia i Trasplantament Renal de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) i el servei d'Atenció Primària de l'Eixample Esquerra de Barcelona van organitzar el passat 10 d'abril la IX Jornada en Nefrologia per a l'Atenció Primària, amb la finalitat d'actualitzar coneixements de cara als metges de família, tot i que també anava dirigida a nefròlegs i residents.

Al llarg del matí, es van tractar patologies com la malaltia renal crònica, la hipertensió arterial, la anèmia renal i la hiperplàsia benigna de pròstata, amb l'assistència de més de 80 metges.