Europa Medica celebra a Madrid la seva Assemblea General

13 Març 2015

Ahir i avui, 12 i 13 de març, Europa Medica es reuneix en Assemblea.

Europa Medica_2015_600El Dr. Lluís Morales (esquerra), tresorer de Mutual Mèdica, i el Dr. Nolasc Acarín (dreta), president de la mutualitat, a l'Assemblea General d'Europa Medica.Els dies 12 i 12 de març s'està celebrant a Madrid l'Assemblea anual d'Europa Medica, associació a la qual pertany Mutual Mèdica, juntament amb la mútua belga Association Mutuelle Médicales d'Assurances (AMMA), la sueca Landstingens Ömsesidiga Försakringsbolag ( LOFT), les franceses Societé Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) i Association Génerales des Médicins de France (AGMF), l'holandesa Nederlandse Vereniging Van Artsen (VVAA), la britànica Medical Defense Union (MDU) i l'espanyola Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).

La representació de Mutual Mèdica està encapçalada pel president, el Dr. Nolasc Acarín; el tresorer, el Dr. Lluís Morales, i el vocal Dr. Fernando Rivas.

Ahir va tenir lloc la benvinguda als assistents, en el Museu del Prado, i avui es reuniran els representants de les entitats anomenades anteriorment, que donaran a conèixer les seves xifres actualitzades, així com les seves activitats més recents. Durant la reunió es tractaran aspectes de l'aplicació de la normativa Solvència II, sobretot pel que fa referència al bon govern i control intern, així com diversos aspectes de la responsabilitat professional dels metges.