A l'abril finalitza el termini per obtenir còpia del DNI de tots els mutualistes, segons obliga la Llei 10/2010

04 Febrer 2015

Els mutualistes poden facilitar la còpia del seu DNI, NIF, passaport o permís de residència per correu postal, email o a través de la Bústia NIF de la nostra pàgina web.

Des de Mutual Mèdica hem informat en diferents ocasions els nostres mutualistes sobre l'obligació de l'entitat de disposar de còpia del seu DNI, en compliment de la Llei 10/2010, del 28 d'Abril de 2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Aquesta normativa inclou un termini per a l'obtenció d'aquests documents, que acaba el mes d'abril de 2015.

En el nostre afany per donar suport a les polítiques de transparència i complir amb la legislació vigent, fa anys vam iniciar una important campanya de recopilació de les còpies de DNI dels metges que han dipositat la seva confiança en l'entitat, per poder seguir oferint tota la seguretat que necessiten.

Ja que el proper mes d'abril és la data límit per complir amb aquesta normativa, i amb la finalitat d'evitar-vos possibles incidències legals, sol·licitem a tots els mutualistes que encara no ho hagin fet, que ens facilitin còpia del seu DNI, NIF, passaport o permís de residència (fotocopiat, escanejat o fotografiat). Ens ho pot fer arribar per correu ordinari a Via Laietana, 31, 08003 – Barcelona; per e-mail a bustia@mutualmedica.com, o a la Bústia NIF de la nostra pàgina web.