Fundació Mutual Mèdica

La Fundació Mutual Mèdica canalitza l'activitat de Responsabilitat Social Corporativa de la mutualitat dels metges.

Cal recordar queMutual Mèdica és una entitat sense ànim de lucre que reverteix els seus beneficis en el col·lectiu mèdic, en forma de millors cobertures, així com fomentant la formació del metge i donant suport a la investigació. La Fundació és ara la responsable d'aquestes activitats, consolidant aquest pilar de compromís de la mutualitat.

pdfDescarregueu els Estatuts_de_la_FUNDACIÓ_MUTUAL_MÈDICA.pdf119.16 KB

Patronat de la Fundació Mutual Mèdica

President      Dr. Alejandro Andreu Lope 
Tresorera     Dra. M. Pilar Tornos Mas 
Secretari     Dr. Enrique Sala O'Shea 
   

 

 

 

 

 

   Patronato Fundacion

El Patronat de la Fundació Mutual Mèdica, integrat pel Dr. Alejandro Andreu (dreta), president; la Dra. M. Pilar Tornos, tresorera, i el Dr. Enrique Sala (esquerra), secretari.

   

 

Dirección General

Sr. Enric Tornos Mas