Estudis Garantits

És un producte format per dues assegurances, l'Assegurança d'Orfenesa, que ofereix una renda fins als 24 anys del fill o filla en cas de defunció o incapacitat permanent absoluta (IPA) de la persona assegurada, i l'Assegurança d'Estalvi Garantit, per anar acumulant un capital per quan ho necessiti.

A Mutual Mèdica treballem per assegurar la seva tranquil·litat en tot moment i entenem que no hi ha res més important per a vostè que els fills. Per això hem creat l'Assegurança d'Estudis Garantits, perquè els seus fills estiguin sempre protegits, puguin estudiar i tinguin totes les oportunitats laborals que vol per a ells.

El producte Estudis Garantits us ofereix uns avantatges diferenciadors i exclusius:

• Un capital, amb un 1,25% d'interès tècnic garantit, que anireu consolidant i que podreu cobrar quan ho necessiteu per finançar: estudis universitaris, màsters, postgraus, etc.

• A més, en cas de defunció o invalidesa permanent absoluta del assegurat a aquest estalvi se li sumaria una renda mensual fins que el vostre fill o filla tingui 24 anys.

 

Mutual Mèdica, inscrita a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia i Competitivitat, és especialista a oferir assegurances exclusives per a metges. Consulteu amb el vostre assessor personal com podeu obtenir la millor cobertura i aconseguir la màxima desgravació fiscal d'acord amb les vostres circumstàncies personals.